به نام حضرت دوست

در حرم حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس (ع) نشسته بودم و درد دل می کردم . اسهال محمد علی امانمان را بردیده بود . از آقا خواستم کمکمان کند و گفتم باب الحوائج شفای محمد علی حداقل کاری است که می توانید انجام دهید تا از حض زیارت خودتان و ارباب بی کفن حضرت حسین ابن علی (ع) بیشتر بهره مند شویم ....

شنیدم که گفت من اگر باب الحوائج بودم که آب را به حرم اهل بیت می رساندم  حرف اول و اخر ما هیات من الذله بود ....

منبع : سرمدستان |قمر بنی هاشم
برچسب ها : حضرت