به نام حضرت دوست

مدیرت بحران نام کتابی است که از نمایشگاه کتاب امسال خریدم و مشغول مطالعه آن هستم . کتاب خوبی است و خوب هم ترجمه شده است ....

در صفحه 45 آمده است : از سرزنش دیگران به خاطر هر اتفاقی بپرهیزید. قبول کنید که دیگران هم اشتباه خواهند کرد و اشتباه به قیمت صرف پول و احساس تمام می شود. روی راه حل و کاری که در جهت حل مشکل انجام خواهد شد تمرکز کنید.

خداحافظ

منبع : سرمدستان |مدیریت بحران
برچسب ها :