به نام خدا

هنوز مشغول مطالعه کتاب مدیریت بحران بریان تریسی هستم...

در صفحه 77 آمده است در مورد مشکل خوداز توفان ذهن استفاده کنید. روش بیست ایده ای که به آن توفان ذهن می گوییم ، قدرت خلاقیت را رمزگشایی می کند . این روش ، قدرتمندترین راه تفکر خلاقانه و حل مسله ای است که تا کنون کشف شده است .

روش کار بدین صورت است ... مشکل و یا هدف اصلی خود را تشخیص داده و آن را بصورت سوال بنویسید بعد به این سوال حداقل بیست جواب بدهید. شاید بتوان بیشتر از بیست جواب داد اما بیست جواب ، تعداد جادویی محسوب می شود و می تواند قدرت خلاقیت شما را فعال کند....

سه تا پنج پاسخ اول راحت است . پنج پاسخ بعدی سخت خواهد شد سری آخر پاسخ ها واقعا سخت خواهد شد....

خداحافظ

منبع : سرمدستان |توفان ذهن
برچسب ها : بیست ,جواب ,توفان ,بیست جواب ,قدرت خلاقیت