با یاد و نام خدا

امروز کتاب مدیریت بحران بریان تریسی به پایان رسید. نوشته ذیل مربوط به صفحه 159 کتاب می باشد:

وقتی دچار استرس می شوید وقتی به مانع ، مشکل و بحرانی غیر منتظره در زندگی برخورد می کنید ، شخصیت واقعی خود را نمایش می دهید. از قبل با خود بگویید که می خواهید در برابر هر چالشی قد علم کنید و هیچ گاه و به هیچ دلیلی شخصیت خود را زیر سوال نخواهید برد. طوری رفتار کنیدکه انگار همه تماشای تان می کنند ، البته تماشا خواهند کرد.

تا موفقیت طاقت بیاورید . تصمیم برای هر گز تسلیم نشدن تنها گارانتی موفقیت شما است . در طول زندگی با مجموعه ای از مشکلات و سختی های زیادی روبرو خواهید شد. اما وقتی با مشکلات روبرو می شوید و بر آنها غلبه می کنید آن قدر قوی خواهید شد که سوی بهترین ها پیش خواهید رفت.

منبع : سرمدستان |خداحافظی با بحران
برچسب ها : خواهید