به نام حضرت دوست

امروز آقای مهندس شریفیان با همکاران خداحافظی و آقای مهندس هنرور به همکاران سلام کرد.

در سیستم دولتی میز و صندلی امانت است و دل بستن ، دل کندن را سخت می کند. سالها پیش کتابی به نام ساختن برای ماندن را می خواندم ابتدا فکر می کردم که نویسنده پیشنهاد داده است که اگر می خواهید در پست و مقام خود بمانید جوری کار کنید که بمانید ولی وقتی کتاب را خواندم صحبت از ماندن نبود صحبت از ماندگار شدن بود.

انشاالله همکی ما به دنبال ساختن هایی باشیم که ماندکار باشد و سال های سال خدمات آن متوجه مردم شود.

یا علی

 

منبع : سرمدستان |خداحافظی و سلام
برچسب ها : آقای مهندس