به حضرت حق

ما ابدی هستیم مشروط به آنکه در هر موقعیت ، پست و جایگاهی که هستیم اقدام به ساختن کنیم ،  تحول ایجاد کنیم ، بانی نوآوری باشیم و مهمتر از همه اینها بدون منت ، بدون انتظار و بدون چشم داشت خوب باشیم ... زیاد شنیده ایم که می گویند دستتان را با عسل در دهنش کنی ، گاز می گیرد... اهمیت ندهید.

در این روزها شاهد جابجایی هایی در شهرداری تهران بودیم . معاونین شهردار تهران جابجا شدند. نمی دانم ابدی شدند یا نه ....

ولی باید سعی کنیم ابدی باشیم... برای خودم درس بزرگی شد.

یا علی و محمد

منبع : سرمدستان |ما ابدی هستیم
برچسب ها : ابدی ,باشیم ,هستیم ,کنیم ,ابدی هستیم