به نام حضرت دوست

چند وقت پیش و خیلی ناگهانی مدیر کل ما را عوض کردند. در خصوص تغییر من هم ، هر روز شایعاتی مطرح می شد . ولی من ، بی توجه به شایعات ، کار می کردم . یک روز بعد از نماز صبح، موضوع جالبی نظرم را جلب کرد. یاد مرگ افتادم و دیدم هر روز تعداد زیادی از مردم دار فانی را وداع می کنند و ما بی توجه ، کار خودمان را می کنیم . اصلا فکر نمی کنیم که مرگ روزی گریبان ما را هم خواهد گرفت . چرا عبرت نمی گیریم و چرا کاری نمی کنیم که آماده باشیم .

دیدم که خود من هم، به گونه ای همینطور فکر می کنم . وقتی مدیر کل ما را تغییر داند و هر روز شایعه تغییر من هم مطرح بود، من بی توجهی میکنم و خودم را برای این اتفاق آماده نمی کنم. ما باید همیشه آماده باشیم . آماده برای تغییر ، آماده برای جابجایی ، آماده برای مرگ

مواظب حق الناس باشیم.

منبع : سرمدستان |آماده برای تغییر ، آماده برای مرگ
برچسب ها : تغییر ,باشیم ,کنیم ,آماده برای ,برای تغییر ,باشیم آماده ,آماده باشیم