با نام حضرت عشق

روز عاشورا بود. خیلی شلوغ . صحرای محشر برایم تجسم شد. با خودم گفتم اگر الان صحرای محشر باشد و آدم ها که دیگر هیچ پنهانی ندارند و همه نزد خدا راستی ها را اعتراف می کنند و من دنیای خوبی داشته باشم و همه در نزد خدا، من را به نیکی یاد کنند ، چقدر در پیشگاه حضرت اولوهیت کیف خواهم کرد.

خوب بودن کار سختی نیست ، کمک کردن به دیگران پیچیدگی ندارد ، دستگیری ، مشکلی ندارد.

تلاش کنم که خوب باشم:

برای خانواده ام

برای دوستانم

برای همکارانم

برای سازمانم

برای همشهریانم

برای کشورم

و برای همه عالم هستی

یا علی

منبع : سرمدستان |صحرای محشر
برچسب ها : محشر ,صحرای ,صحرای محشر